يكي ديگر از حشرات مهم در مي فلاي ها Pale Morning Dun مي باشد .
و در بين ماهيگيران با پشه مصنوعي با اسم PMD شناخته شده است اين حشره معمولا در رودهايي با جريان به نسبت آرام يافت مي شوند .

منبع:فروشگاه ماهیگیری


يكي ديگر از حشرات مهم در مي فلاي ها Pale Morning Dun مي باشد .
و در بين ماهيگيران با پشه مصنوعي با اسم PMD شناخته شده است اين حشره معمولا در رودهايي با جريان به نسبت آرام يافت مي شوند .

نيمف اين حشره در لإيه لأي شنهاي كف رودخانه هستند در زمان نزديك به بلوغ و Hatch نيمف اين حشره نشانه خاصي پيدا ميكند كه در بين فلاي كارها به Split cased معروف است اين واژه به مهنتي پوسته يا غشا شكافته شده مي باشد .

قسمتي كه بالهاي حشره و بخشي از پشت حشره درون آن قرار گرفته اين غشا در زمان بلوغ باز ميشه و در اين نوع مي فلاي براي مدتي نيمف به همين شكل به زندگيشون در زير اب ادامه ميده تا در زمان خاصي به طور كامل از شكل نيمف خارج بشه اين حشره در اين زمان جزو غذاهاي شناخته شده قزل الاهاي وحشي هستند كه طبق عادت از اين نشانه براي شناسايي غذاي خودشون استفاده ميكنند .

احتمالا بارها شكل اين حشره را در فروشگاهاي اينترنتي ديده باشيد ولي ايا تا به حال اين سؤال براتون پيش أمده كه ان لكه زرد روي پشت نيمف نشانه چيست ؟
همانطور كه توضيح دادم اين لكه در أصل نمايشي از پشت حشره هست كه معمولا به رنگ زرد هنوز در غشا قرار دارد فقط بخش كوچكي از ان به علت شكافته شدن پشت نيمف ديده ميشود در تكنيكهاي پشه بافي معمولا به دو صورت اين شكل را شبيه سازي ميكنند يكي به وسيله فوم در زير و دولايه ساق پر و يا توسط اپوكسي رنگي لكه گذاري ميشود در تصاوير زير مراحل زندگي اين حشره را نمايش مدهيم.لوازم ماهیگیری

photo_2016-10-28_08-57-50

محل زندگی PMD

photo_2016-10-28_08-57-55

Split cased

photo_2016-10-28_09-06-53 photo_2016-10-28_09-04-33

دو تا از سبكهاي ساخت غشا باز شده نيمف

 

photo_2016-10-28_09-08-52 photo_2016-10-28_09-08-48

شكل ايمرجر زماني كه حشره بالغ در حال خروج از نيمف مي باشد

photo_2016-10-28_09-11-04

شبيه سازي ايمرجر روي سطح اب

photo_2016-10-28_09-12-25

photo_2016-10-28_09-12-30

 

photo_2016-10-28_09-12-27

بالغ و دان حشره PMD

 

photo_2016-10-28_09-15-01

در بافتن اين حشره به تركيب رنگ ان دقت كنيد ابن حشره معمولا داراي بدني زرد رنگ پريده تا سفيد و كرم دارند و معمولا در همين سايه هاي رنگي نمود پيدا ميكنند.زمان بلوغ كامل در شرايط اب و هوايي  متفاوت هست از أواسط تابستان تا أوايل پاييز بيشتر گزارش شده است.

نمايي ديگر از نيمف split back

photo_2016-10-28_09-17-54

photo_2016-10-28_09-17-57

 

photo_2016-10-28_09-18-00

photo_2016-10-28_09-18-03

منبع:فروشگاه ماهیگیری