مي فلاي ها

پرتنوع ترين حشرات آبزي هستند دانستن از شكل و نحوه زندگي آنها وبه همراه داشتنشون جعبه پشه هامونو كامل تَر ميكنه و( فلای فیشینگ) در زمان و شرايط مناسب خودش با علم و آگاهي كه به دست آورديم انتخاب راحت و مناسبي خواهيم داشت . 


مي فلاي ها

پرتنوع ترين حشرات آبزي هستند دانستن از شكل و نحوه زندگي آنها وبه همراه داشتنشون جعبه پشه هامونو كامل تَر ميكنه و( فلای فیشینگ) در زمان و شرايط مناسب خودش با علم و آگاهي كه به دست آورديم انتخاب راحت و مناسبي خواهيم داشت . يكي از مي فلاي هايي كه در رودخانه هاي ايران بخصوص رودهاي كوهستاني و مرتفع زندگي ميكنه حشره ايي هست با نام Quill Gordon . اين حشره از خانواده مي فلايهاي Hebtageniidae هستند لوازم ماهیگیری
تفاوت نيمف ابن حشره با خويشاوندش March brown فقط در داشتن دو تا دم هست در صورتي كه مارچ داراي سه تا دم مي باشد . اين حشره اولين مي فلاي هست كه بالغ ميشه و زمان هچ آنها أواسط و أواخر بهمن ماه و أواخر آسفند و أوائل فروودين هست واندازه به نسبت بزرگي داره ماهیگیری

Quill Gordon Nymph

425402192_64783_6824874100453798401 426206180_31117_14358427301372811833

Dun حشره بالغ قبل از تخم ريزي

425319219_65333_11271910727203298200 425321837_121789_485767416886889175

426132110_30812_5559117032908631907

 

Matching the hatch شبيه سازي حشرات
 
Nymph
425634820_66359_8033799606841365525
 
Wet fly Emerger
425626052_64901_17690019634643640931
 
Dun سبک انگلیسی catskills
426240533_31453_6972380628975063230
 
 
سبك آمريكايي برگرفته شده از نمونه هاي والف Wolf
 
 
425408324_66284_2755004113662442797
 
تفاوت اين دو سبك پشه هاي رو ابي در كم پشت بودن و پرپشت بودن سدل هكل تابيده شده در قسمت سينه ايي حشره هست و معمولا حجم قسمت دمي هم كمي در مدل آمريكايي أضافه شده
خيلي از ماهيگيرها اعتقاد دارن نمونه هاي پشه هاي روآبي Wolf موفق تَر عمل ميكنند.