الیاف کتان

 از ساقه ی گیاهی به همین نام (به انگلیسی فلکس) استخراج می‌شوند. کتان به عنوان یک گیاه زینتی در باغ رشد میکند. الیاف کتان بیشتر از پارچه کتانی کاربرد دارد. کشت این گیاه به طور سالیانه انجام می‌گیرد و حداکثر رشد طولی آن در حدود ۱۲۰ سانتی متر است و قطر ساقه ی آن ۱/۸ تا ۱/۱۶ اینچ است.


الیاف کتان

 از ساقه ی گیاهی به همین نام (به انگلیسی فلکس) استخراج می‌شوند. کتان به عنوان یک گیاه زینتی در باغ رشد میکند. الیاف کتان بیشتر از پارچه کتانی کاربرد دارد. کشت این گیاه به طور سالیانه انجام می‌گیرد و حداکثر رشد طولی آن در حدود ۱۲۰ سانتی متر است و قطر ساقه ی آن ۱/۸ تا ۱/۱۶ اینچ است.قسمت بالای ساقه دارای شاخه‌های متعددی است و در روی این شاخه‌ها، گل‌هایی به رنگ‌های سفید،قرمز، بنفش ولاجوردی و آبی دیده می‌شود.کیفیت الیاف به مرغوبیت زمین و شرایط جوّی بستگی دارد.این گیاه در هوای نسبتاً سرد و رطوبی و وجود باران نسبتاً زیاد بهتر به عمل می‌آید. تخم کتان در ماه‌های اردیبهشت و خرداد کاشته می‌شود و مدت رشد آن سه ماه است. پرورش عمده کتان درکشورهای کانادا، چین، روسیه، هند، انگلستانو امریکا است. ساختمان شیمیایی الیاف کتان مانند پنبه، سلولزی است ولی با وجود شباهت زیاد بین آنها، ساختمان ملکولی کتان از سه جهت از پنبه متفاوت است:

۱-ساختمان داخلی: دیاگرام اشعه ایکس نشان میدهد که آرایش مولکولی در ساختمان در ساختمان داخلی الیاف به مراتب بیشتر از پنبه و افزایش کریستالینیتی در ساختمان داخلی باعث شده است که خصوصیات آن با پنبه متفاوت باشد.(خرید مانتو)

۲-الیاف کتان : دارای مواد غیر سلولزی بیشتری نسبت به پنبه است و ناخالصی های موجود در کتان عبارت اند از همی سلولز، چربی و مواد رنگی و غیره.

۳-ساختمان فیزیکی الیاف.مانتو

4-کامبیوم: این قسمت دیوار نازکی است که سلول های کورتکس را از چوب جدا کرده است.مانتو طرح دار

5-چوب : این قسمت را سلول های ضخیم و چوبی کوتاه تشکیل می دهد که از نظر مکانیکی به رشد گیاه کمک میکند.مانتو پاییزه

6-پیت : این قسمت دیواره نازکی است که قسمت مرکزی ساقه را احاطه میکند و در مرکز آن روزنه ای است که در سراسر طول ساقه قرار دارد و هوا در آن جریان پیدا میکند.خرید اینترنتی مانتو

از الیاف کتان به همراه رزین های مختلف در تهیه کامپوزیت ها استفاده میشود که کاربرد آنها از لوازم ورزشی مانند بدنه دوچرخه های حرفه ای، راکت های تنیس، تخته های موج سواری و اسکی، تا کاربرد های صنعتی مانند صنعت خوردو سازی و یا هواپیماهای بوئینگ است.

tiktan